Danışma Kurulu Üyelerimiz

Deniz Altınbüken Senior Software Engineer, Google Research
Uğur Çetintemel Professor, Brown University
Ceren Kocaoğullar PhD Student, University of Cambridge
Gün Makinabakan VP of Engineering, Tarentum AI
Onur Mutlu Professor, ETH Zurich
Ferda Ofli Senior Scientist, Qatar Computing Research Institute (QCRI)
Ruhi Sarıkaya Senior Scientist, Amazon
Serdar Taşıran Principal Applied Scientist, Amazon Web Services
Cengiz Ulubaş Associate Partner, McKinsey & Company