Program: Bilgisayar Sistemleri, Ağları ve Yazılım
Danışmanlar: Didem Unat, Öznur Özkasap
Toplam Ders Sayısı : 1 Zorunlu Ders, 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Kategori Kredi Ön koşul
COMP 415 Dağıtık Bilgisayar Sistemleri Zorunlu Ders 3 COMP. 304 veya öğretim üyesi onayı
COMP 416 Bilgisayar Ağları Zorunlu Ders 3 COMP. 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP 429 Paralel Programlama Zorunlu Ders 3 COMP. 132
COMP 306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP. 202 oveya öğretim üyesi onayı
COMP 317 Gömülü Sistemler Seçmeli Ders 3 ELEC. 204 veya öğretim üyesi onayı
COMP 319A Mobil Cihaz Programlama-Android Seçmeli Ders 3 COMP. 202 veya COMP. 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP 319B Mobil Cihaz Programlama-IOS Seçmeli Ders 3 COMP. 202 veya COMP. 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP/ENGR 421 Makine Öğrenimine Giriş Seçmeli Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya COMP 125 veya 131
COMP 428 Kablosuz Ağlar Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 434 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 513 Bilişim Kuramı Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
 ELEC 201  İşaretler ve Sistemler Seçmeli Ders 3 MATH 106 ve MATH 107
ELEC 413  Ağlar Seçmeli Ders 3 ENGR 200
INDR 420 Ağ Modelleri ve Optimizasyonu Seçmeli Ders 3 MKTG 201 ve MATH 201 veya ENGR 201 veya ENGR 202 veya MATH 211
INDR 564 Dinamik Programlama Seçmeli Ders 3  (INDR. 501 ve INDR. 503) veya öğretim üyesi onayı
INDR 568 Buluşsal Yöntemler Seçmeli Ders 3  INDR. 501 veya öğretim üyesi onayı
Program: Yapay Zeka
Danışmanlar: Deniz Yüret, Barış Akgün
Toplam Ders Sayısı: 1 Zorunlu Ders, 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Kategori Credit Ön koşul
COMP 341 Yapay Zekaya Giriş Zorunlu Ders 3 ENGR 200 veya 201 veya MATH 201 veya 211 veya MATH 202
COMP/ENGR 421 Makine Öğrenimine Giriş Zorunlu Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya 125 veya 130
ELEC 201 Signals and Systems Seçmeli Ders 3 MATH 106 ve MATH 107
ELEC 303 Digital Signal Processing Seçmeli Ders 3 ELEC. 201
ELEC 406 Digital Image and Video Processing Seçmeli Ders 3 INDR 262 ve INDR 363
COMP 404 Sayısal Konuşma ve Ses İşleme Seçmeli Ders 3 ELEC. 201 veya öğretim üyesi onayı
COMP 408 Bilgisayarla Görme ve Görüntü Tanıma Seçmeli Ders 3 ELEC. 201 veya öğretim üyesi onayı
COMP 410 Bilgisayar Grafiği Seçmeli Ders 3 COMP. 202 veya öğretim üyesi onayı
COMP 430 Veri Gizliliği ve Güvenliği Seçmeli Ders 3 COMP. 202 veya öğretim üyesi onayı
COMP 437 Akıllı Kullanım Bilgisayar Arayüzleri Seçmeli Ders 3 (COMP. 125 veya COMP. 131) veya öğretim üyesi onayı
COMP 442 Doğal Dil İşleme Seçmeli Ders 3 COMP. 341 veya öğretim üyesi onayı
COMP 470 Biyoinformatik ve Bilişimsel Bioloji Algoritmaları Seçmeli Ders 3
COMP 441 Derin Öğrenme Seçmeli Ders 3
MECH 444 Robotik Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
ELEC 501 Rastgele Süreçler Seçmeli Ders 3
CHBI 406 Biyoinformatik Seçmeli Ders 3 MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
CHBI 417 İlaç Tasarımı Seçmeli Ders 3
INDR 363 Matematiksel Programlama Seçmeli Ders 3 INDR. 262 ve INDR. 201
Program: Kriptoloji, Güvenlik ve Kuramsal Hesaplama
Danışman: Alptekin Küpçü
Toplam Ders Sayısı: 1 Zorunlu Ders, 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Kategori Credit Ön koşul
COMP 430 Veri Gizliliği ve Güvenliği Zorunlu Ders 3 COMP. 202
COMP 434 Bilgisayar Ağ ve Güvenliği Zorunlu Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 443 Çağdaş Kriptoloji Zorunlu Ders 3 COMP. 106 veya öğretim üyesi onayı
COMP 341 Yapay Zekaya Giriş Seçmeli Ders 3 ENGR 200 veya 201 veya MATH 201 veya 211 veya MATH 202
COMP 415 Dağıtık Bilgisayar Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP. 304 veya öğretim üyesi onayı
COMP 416 Bilgisayar Ağları Seçmeli Ders 3 COMP. 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP/ENGR 421 Makine Öğrenimine Giriş Seçmeli Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya 125 veya 130
COMP 513 Bilişim Kuramı Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP. 202veya öğretim üyesi onayı
MATH 205 Soyut Cebir I Seçmeli Ders 3  MATH. 103 veya öğretim üyesi onayı
MATH 206 Soyut Cebir II Seçmeli Ders 3 MATH. 205 veya öğretim üyesi onayı
MATH 408 / ECON 333 Oyunlar Kuramı Seçmeli Ders 3
INDR 252 Uygulamalı İstatistik Seçmeli Ders 3 ENGR. 200 veya öğretim üyesi onayı
INDR 343 Stokastik Modeller Seçmeli Ders 3 (ENGR. 200 ve INDR. 262) veya öğretim üyesi onayı
INDR 564 Dinamik Programlama Seçmeli Ders 3  (INDR. 501 ve INDR. 503) veya öğretim üyesi onayı
INDR 568 Buluşsal Yöntemler Seçmeli Ders 3 INDR. 501 oveya öğretim üyesi onayı
ELEC 501 Rastgele Süreçler Seçmeli Ders 3