Program: Bilgisayar Sistemleri, Ağları ve Yazılım
Danışmanlar: Didem Unat, Öznur Özkasap
Toplam Ders Sayısı : 1 Zorunlu Ders, 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Kategori Kredi Ön koşul
COMP 415 Dağıtık Bilgisayar Sistemleri Zorunlu Ders 3 COMP 304 veya öğretim üyesi onayı
COMP 416 Bilgisayar Ağları Zorunlu Ders 3 COMP 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP 429 Paralel Programlama Zorunlu Ders 3 COMP 132
COMP 306 Veri Tabanlı Yönetim Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP 202 veya öğretim üyesi onayı
COMP 317 Gömülü Sistemler Seçmeli Ders 3 ELEC 204 veya öğretim üyesi onayı
COMP 319A Mobil Cihaz Programlama-Android Seçmeli Ders 3 COMP 202 veya COMP 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP 319B Mobil Cihaz Programlama-IOS Seçmeli Ders 3 COMP 202 veya COMP 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP/ENGR 421 Yapay Öğrenmeye Giriş Seçmeli Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya COMP 125 veya 131
COMP 428 Haberleşme Ağları Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 434 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 513 Bilişim Kuramı Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
 ELEC 201 İşaretler ve Sistemler Seçmeli Ders 3 MATH 106 ve MATH 107
ELEC 413 Ağlar Seçmeli Ders 3 ENGR 200
INDR 420 Ağ Modelleri ve Optimizasyonu Seçmeli Ders 3 MKTG 201 ve MATH 201 veya ENGR 201 veya ENGR 202 veya MATH 211
INDR 564 Dinamik Programlama Seçmeli Ders 3 (INDR 501 ve INDR 503) veya öğretim üyesi onayı
INDR 568 Buluşsal Yöntemler Seçmeli Ders 3  INDR 501 veya öğretim üyesi onayı
COMP 430 Veri Gizliliği Güvenliği Seçmeli Ders 3  COMP 202
COMP 463 Her şeyin İnterneti (IoE) – Moleküllerden Evrene Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
Program: Yapay Zeka
Danışmanlar: Deniz Yüret, Barış Akgün
Toplam Ders Sayısı: 1 Zorunlu Ders, 4 Seçmeli Ders (Eğer iki zorunlu ders de alınırsa, biri seçmeli ders olarak sayılacak.)
Ders Kodu Ders Adı Kategori Credit Ön koşul
COMP 341 Yapay Zekaya Giriş Zorunlu Ders 3 ENGR 200 veya 201 veya MATH 201 veya 211 veya MATH 202
COMP/ENGR 421 Yapay Öğrenmeye Giriş Zorunlu Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya 125 veya 130
ELEC 303 Sayısal İşaretleme Seçmeli Ders 3 ELEC 201
ELEC 406 Sayısal İmge ve Video İşleme Seçmeli Ders 3 INDR 262 ve INDR 363
COMP 404 Sayısal Konuşma ve Ses İşleme Seçmeli Ders 3 ELEC 201 veya öğretim üyesi onayı
COMP 430 Veri Gizliliği ve Güvenliği Seçmeli Ders 3 COMP 202 veya öğretim üyesi onayı
COMP 437 Akıllı Kullanım Bilgisayar Arayüzleri Seçmeli Ders 3 (COMP 125 veya COMP 131) veya öğretim üyesi onayı
COMP 442 Doğal Dil İşleme Seçmeli Ders 3 COMP 341 veya öğretim üyesi onayı
COMP 470 Bioinformatik ve Bilişimsel Bioloji Algoritmaları Seçmeli Ders 3
COMP 441 Makine Öğrenimi Seçmeli Ders 3
MECH 444 Robotik Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 411 Derin Öğrenmeli Bilgisayarla Görme Seçmeli Ders 3 ENGR 421 veya öğretim üyesi onayı
COMP 423 Otonom Araçlar için Bilgisayarla Görme Seçmeli Ders 3
COMP 427 Hesaplamalı Görüntüleme Seçmeli Ders 3 MATH 107 ve ENGR 200 veya öğretim üyesi onayı
COMP 438 Pekiştirmeli Öğrenmme Seçmeli Ders 3 COMP 341 ve ENGR 421 veya öğretim üyesi onayı
COMP 447 Derin Gözetimsiz Öğrenme Seçmeli Ders 3 ENGR 200 ve MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
COMP 448 Medikal Görüntü Aaalizi Seçmeli Ders 3
ELEC 402 Rastgele Süreçler Seçmeli Ders 3 ENGR 200
ELEC 405 Doğrusal Sistem Teorisi Seçmeli Ders 3 ELEC 301 veya ELEC 304
ELEC 430 Sezim ve Kestirim Teorisi Seçmeli Ders 3 ELEC 402
ELEC 447 Biyomedikal Sinyal İşleme Seçmeli Ders 3 ELEC 201 veya öğretim üyesi onayı
INDR 422 Operasyonel Kararlar için Veri Bilimi Seçmeli Ders 3 COMP 125 ve ENGR 200 veya öğretim üyesi onayı
INDR 423 Bayesci Veri Analizi Seçmeli Ders 3 COMP 125 ve ENGR 200 veya öğretim üyesi onayı
INDR 501 Eniyileme Modelleri ve Algoritmaları Seçmeli Ders 3
INDR 503 Rassal Modeller ve Uygulamaları Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
Program: Kriptoloji, Güvenlik ve Kuramsal Hesaplama
Danışman: Alptekin Küpçü
Toplam Ders Sayısı: 5 (en az bir tanesi zorunlu derslerden)
Ders Kodu Ders Adı Kategori Credit Ön koşul
COMP 430 Veri Gizliliği ve Güvenliği Zorunlu Ders 3 COMP 202
COMP 434 Bilgisayar Ağ ve Güvenliği Zorunlu Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 443 Çağdaş Kriptoloji Zorunlu Ders 3 COMP 106 veya öğretim üyesi onayı
COMP 341 Yapay Zekaya Giriş Seçmeli Ders 3 ENGR 200 veya 201 veya MATH 201 veya 211 veya MATH 202
COMP 415 Dağıtık Bilgisayar Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP 304 veya öğretim üyesi onayı
COMP 416 Bilgisayar Ağları Seçmeli Ders 3 COMP 132 veya öğretim üyesi onayı
COMP/ENGR 421 Yapay Öğrenmeye Giriş Seçmeli Ders 3 MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve COMP 110 veya 125 veya 130
COMP 513 Bilişim Kuramı Seçmeli Ders 3 Öğretim üyesi onayı
COMP 306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli Ders 3 COMP 202 veya öğretim üyesi onayı
MATH 205 Soyut Cebir I Seçmeli Ders 3 MATH 103 veya öğretim üyesi onayı
MATH 206 Soyut Cebir II Seçmeli Ders 3 MATH 205 veya öğretim üyesi onayı
MATH 408 / ECON 333 MATH 408: Oyunlar Kuramı / ECON 333: Oyunlar Kuramı ve Strateji Seçmeli Ders 3 MATH 408: – / ECON 333: ECON 100 veya ECON 101 veya ECON 110 veya ECON 201
INDR 252 Uygulamalı İstatistik Seçmeli Ders 3 ENGR 200 veya öğretim üyesi onayı
INDR 343 Stokastik Modeller Seçmeli Ders 3 (ENGR 200 ve INDR 262) veya öğretim üyesi onayı
INDR 564 Dinamik Programlama Seçmeli Ders 3 (INDR 501 ve INDR 503) veya öğretim üyesi onayı
INDR 568 Buluşsal Yöntemler Seçmeli Ders 3 INDR 501 veya öğretim üyesi onayı
ELEC 402 Rastgele Süreçler Seçmeli Ders 3 ENGR 200