Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma ve öğretimde mükemmellik için çaba göstermektedir. Dijital devrimin dünyayı değiştirdiği günümüzde bilişimin toplum üzerindeki etkisi önemli ölçüde hissediliyor. Bilgisayar Bilimi alanında bilgi birikimini ileriye götürmeyi amaçlıyor ve bu bilgi birikimini disiplinlerarası alanlarda yapılan çalışmalara uygulayarak Bilgisayar Bilimi kapsamını değişen dünyamızın karmaşık problemlerini çözmek üzere zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Misyonumuz, mezunlarımızı lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

  • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
  • Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
  • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve bilgisayar bilimleri ve mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabilecek yeni nesil bilgisayar bilimcileri ve mühendisleri olarak yetiştirmektir.