Tezli Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı, bilgisayar mühendisliği alanında ileri bir eğitim ve eşsiz bir araştırma deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu program araştırmada üstünlüğe odaklanmaktadır. Programdan mezun olanlar bu endüstriye dahil olabilecekleri gibi, araştırma kariyerlerine Bilgisayar Mühendisliği programlarında doktora yaparak da devam edebilirler.

Programın Yükümlülükleri

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 Seminer dersini, COMP 595 Tez dersini, KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, ENGL 500 Akademik Yazın ve TEAC 500 Öğretim Deneyimi derslerini almaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği anabilim dalı altında yazılım,  bilgisayar sistemleri, bilgi ve veri işleme, yapay zeka, bilgisayar ağları, yüksek başarımlı hesaplama, bilgisayar grafik ve görüntü işleme, bilgisayar-insan arayüzleri, güvenlik, biyoinformatik gibi konularda araştırma yapabilen öğrencilerin yetiştirilmeleri hedeflemektedir.

Programın Yükümlülükleri

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

COMP 106
COMP 130 veya COMP 131
COMP 132
COMP 200
COMP 202
ENGR 200
Derslerini almış ve her birini en az B ile geçmiş olmak.
ALES’ ten en az 70 sayısal puana sahip olmak.
Ayrıca, genel ortalamada da en az 3.0 tutturmuş olmak.

Bu şartları sağlamayan öğrenciler de başvurabilir, ancak mülakata tabii tutulacaktır. 

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80

KU dışı bütün öğrenciler:

ALES’ ten en az 70 sayısal puana sahip olmak ve mülakatı başarıyla geçmek.TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80