Prof. Dr. Metin Sezgin, Yapay Zeka Küresel Ortaklığı (GPAI) girişimine Türkiye temsilcisi olarak atanmıştır. Yapay Zeka Küresel Ortaklığı (GPAI), yapay zeka ile ilgili önceliklere ilişkin en son araştırmaları ve uygulamalı faaliyetleri destekleyerek yapay zekada teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan, 29 uluslararası ortağı olan çok paydaşlı küresel bir girişimdir. Atama, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aday gösterilmesini müteakip, GPAI tarafından onaylanarak gerçeklemiştir.  Prof. Dr. Sezgin, GPAI Çok Paydaşlı Uzmanlar Grubu’nda (MEG) uzman olarak Türkiye’yi temsil edecektir.

Links: https://gpai.ai/about/