Dr. Öğr. Üyesi Barış Akgün

Ofis: MF 273
Telefon: +90 212 338 0924

Robotik, İnsan-Robot Etkileşimi, Yapay Zeka ve Yapay Öğrenme Uygulamaları, Robotik Manipülasyon için Algılama

Hakan Ayral, Tam Zamanlı Dr. Öğr. Görevlisi

Ofis: SNA Z24
Telefon: +90 212 338 0659

Evolutionary computation, Genetic programming, Computational mathematics, Embedded systems

Doç. Dr. Aykut Erdem

Ofis: ENG Z12
Telefon: +90 212 338 0916

Bilgisayarla Görme, Doğal Dil İşleme, Yapay Öğrenme, Yapay Zeka

Prof. Dr. Engin Erzin

Akademik İşlerden Sorumlu Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Ofis: ENG 145
Telefon: +90 212 338 1533

Konuşma işleme, çoklu-ortam sinyal işleme, makine öğrenme, insan-makine etkileşimi, duygu bilgi işleme.

Neslihan Gökmen İnan, Tam Zamanlı Dr. Öğretim Görevlisi

Ofis: ENG Z10
Telefon: +90 212 338 1544

Programlamaya giriş dersleri

Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir

Ofis: ENG 108A
Telefon: +90 212 338 1853

Medikal Görüntü Analizi, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Bilgisayarlı Görü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney

Ofis: ENG 203A
Telefon: +90 212 338 0812

Bilgisayarla Görü ve Yapay Öğrenme, Video İşleme, Nesne Tespiti ve Takibi, Hareket ve Derinlik Tahmini, Eylem Tanıma

Prof. Dr. Attila Gürsoy

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Ofis: MF 239
Telefon: +90 212 338 1720

Bioinformatics, Systems Biology, Computational Structural Biology, Biological Networks, Computational Molecular Medicine, Systems Pharmacology, High Performance Computing, Parallel Computing.

Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Gürsoy

Ofis: SNA Z27
Telefon: +90 212 338 0918

Gizlilik, Güvenlik, Veri Analitiği ve Madenciliği, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinde Gizlilik ve Güvenlik, Düşmancıl Makine Öğrenmesi

Doç. Dr. Alptekin Küpçü

Ofis: ENG 138
Telefon: +90 212 338 1363

Kriptografi, Güvenlik, Gizlilik (Mahremiyet), Bulut Bilişim, Güvenli Görevdeş Ağ Servisleri, Kriptoloji ile Oyun Kuramı ve Mekanizma Tasarımı, Gizliliği Koruyan Hizmetler, Blokzincir

Emre Kütükoğlu, Kısmi Zamanlı Dr. Öğretim Görevlisi

Ofis: ENG 115
Telefon: +90 212 338 1587

Programlamaya Giriş Dersleri

Gün Makinabakan, Kısmi Zamanlı Dr. Öğretim Görevlisi

Ofis: ENG 129E
Telefon: +90 212 338 1173

Mobil Programlama

Prof. Dr. Öznur Özkasap

Ofis: ENG 144
Telefon: +90 212 338 1584

Dağıtık Bilgisayar Sistemleri, Görevdeş Algoritmalar, Enerji Verimliliği, Güvenilir Ağ Protokolleri, Bulut ve Sınır Bilişim, Bilgisayar Ağları, Mobil ve Araç Ağları, Dağıtık Sistemlerde Güvenlik, Dağıtık Sistemlerde Yapay Zeka

Sajit Rao, Tam Zamanlı Dr. Öğretim Görevlisi

Ofis: ENG Z37
Telefon: +90 212 338 1725

Programlamaya Giriş Dersleri, Yapay Zeka

Prof. Metin Sezgin

Office: MF 274
Phone: +90 212 338 1540

Deep Learning & Explainable AI, Machine Learning, Computer Vision, Deep Learning & Explainable AI, Machine Learning, Computer Vision, Multimodal Human-Computer Interfaces, Affective Computing and Affective Interfaces, Autonomous Driver Assistance Systems, Medicine and Health Systems, Multimodal Human-Computer Interfaces, Affective Computing and Affective Interfaces, Autonomous Driver Assistance Systems, Medicine and Health Systems

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Gül Şahin

Office: SNA Z31
Phone: +90 212 338 1826

Doğal Dil İşleme (DDİ), Makine Öğrenmesi, Hesaplamalı Dil Bilim, Anlambilim, Biçimbirim, Az Kaynaklı/Çok Dilli DDİ, DDİ Sitemlerinin Yorumlanabilirliği ve Sağlamlığı

Doç. Dr. Didem Unat

Ofis: ENG 129C
Telefon: +90 212 338 1583

Paralel Programlama, Çok Çekirdekli İşlemci Mimarileri, Sistem Yazılımları, GPU Programlama, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Performans Modellemesi

Eşref Ünsal, Kısmi Zamanlı Dr. Öğretim Görevlisi

Office: ENG 129E
Phone: +90 212 338 1847

Kurumsal Dinamikler, Organizasyonel Yapılar ve Büyük Şirketlerde Davranışlar, Kurum Kültürü, Karar Verme  Süreçleri

Prof. Dr. Yücel Yemez

Ofis: ENG 139
Telefon: +90 212 338 1585

3Yapay Görme ve Derin Öğrenme, 3B Görü ve Grafik, İnsan-Robot Etkileşimi, Duygu Tabanlı Bilişim

Prof. Dr. Deniz Yüret

Ofis: ENG 226
Telefon: +90 212 338 1724

Yapay Zeka, Yapay Öğrenme, Doğal Dil İşleme