Yaz Stajı

Zorunlu stajınız Koç Üniversitesi Staj Yönergesi, Mühendislik Fakültesi Staj Prosedürü ve Bilgisayar Mühendisliği bölüme özgü kurallar çerçevesinde olmalıdır.

Zorunlu staj süreci ile ilgili önemli tarihler aşağıda yer almaktadır.

Gönüllü staj için yalnızca Staj Bilgi Formunun doldurulması yeterlidir.

2024 Yaz Stajı Önemli Tarihler

KUSIS ders kaydı: 20.05.2024 – 09.09.2024
Staj Değerlendirme Formu için son tarih**: 04.11.2024
Staj raporunun yüklenmesi için son tarih***: 04.11.2024
Staj notları için son tarih****: 31.01.2025

** Staj günlüğü bu formdaki ilgili alana yüklenmelidir.
*** Staj raporu Blackboard’a yüklenmelidir.
**** Staj Koordinatörü bilgileri için tıklayınız.

Zorunlu Staj Süreci

 • Programa Özgü Kurallardaki kriterlere uygun bir şirket bulunuz.
 • Staj Teşvik Formunu online olarak şirkete doldurtunuz. (Bu form sadece yurtiçi stajlar için geçerlidir.)
 • Şirket istediği takdirde SGK’nın üniversite tarafından ödeneceğini belirten Zorunlu Staj Yazısını doldurup, CE Track-it üzerinden bölüm idari asistanınıza ulaştırabilirsiniz.
 • Staj Bilgi Formunuzu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz. SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinden 1 gün önce E devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.
 • İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma
  • E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız. Arama çubuğuna 4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.

  • Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.

 • Yukarıda belirtilen süreler içinde Kusis üzerinden staj dersine (COMP 291 veya COMP 391) kayıt olunuz.
 • Staja başlayınız.
 • Staj sırasında ilk günden itibaren günlük tutmayı unutmayınız. Stajınızın bittiği gün her sayfasına süpervizörünüzün imzasını alınız ve günlüğünüzü, dolduracağınız Staj Değerlendirme Formuna yükleyiniz.
 • Stajınızı Bitirin ve Programa Özgü Staj Raporunuzu yazınız.
 • Staj Raporunuzu Blackboard’da KUSIS’te kayıt olduğunuz ders kodunun altına yükleyiniz.

Staj Sonu Kontrolü

 • Staj Değerlendirme Formunuzu doldurduğunuzdan ve forma günlüğünüzü yüklediğinizden emin olunuz.
 • KUSIS’e doğru kodlu staja kayıt olduğunuzdan emin olunuz.
 • Staj Raporunuzu Blackboard’da doğru kod altına yüklediğinizden emin olunuz.
 • KUSIS ve Blackboard ders kodlarınızın aynı olduğuna emin olunuz.

İletişim