Ortak Çekirdek Dersleri

ACWR 101
Temel Akademik Yazı Teknikleri
Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.

ACWR 106
Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri
ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji  alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

TURK 100
Türkçe Anlatı ve Yazı
Bu ders, öğrencilerin, ana dillerinde sözlü ve yazılı ustalıklarını arttırmak amacıyla tasarlanmış iki ayrı alt birim içermektedir. Amaç, bilimsel ve mesleki iletişimlerinde yüksek düzeyde etkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İlk alt birimde, öğrenciler hem bilgilendirici hem de ikna edici konuşma üsluplarının teknik yönlerini öğrenmektedirler. İkinci alt birim ise, öğrenciye, eleştirel düşünce becerisi, analitik okuma ve açıklayıcı anlatım kazandırmayı amaçlamakta ve özellikle yazı üslubunun iyileştirilmesi ve etkili yazım üzerine yoğunlaşmaktadır.

HIST 300
Modern Türkiye Tarihi
19. yy’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.

SOSC

Sosyal Bilimler
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

HUMS

İnsani Bilimler
Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, kültür ve toplumu şekillendiren konuları kapsamaktadır. İnsani bilimler çekirdek dersleri, içinde tarih, felsefe ve edebiyatın da bulunduğu geniş bir alanı kapsar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini besler ve alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmalarını teşvik eder.

ECSA

Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz
Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

ASIU

Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış
Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.